Lirik AA Raka Sidan - Kuangan Bayuhan

ape kuangan baten otonan
tiang, dadi buka kekene
ape masih kuangan bayuhan
tiang, nguda dadi kekene

sebilang ngelah tunangan jeg state megatin tresna
abulan dua bulan lantas pegat di jalan

yen sing plaibang timpal tunangan tiang
ane megatin tresna

ade dogen ne dadi kerana ngae, unduke buka kene
ape kaden kuangan tiang, dadi nak muani
srase musuhin anak bajang bajang mekejang

ape bes masem sebeng tiange
ngae nak luh sing nau
ape bes bocok goban tiange
ngae nak luh sing juari
metunangan ngajak dewek tiange

ape kuangan bayuhan dewke jani
kanti pepes nepukin unduk buka kene

yen sing plaibang timpal tunangan tiang
ane megatin tresna

ade dogen ne dadi kerana ngae, unduke buka kene
ape kaden kuangan tiang, dadi nak muani
srase musuhin anak bajang bajang mekejang

ape bes masem sebeng tiange
ngae nak luh sing nau
ape bes bocok goban tiange
ngae nak luh sing juari
metunangan ngajak dewek tiange

ape kuangan bayuhan dewke jani
kanti pepes nepukin unduk buka kene