Lirik Oon B - Baluweng

duh peurih rasana
beubeureuh mungkas deudeuhna
naha naon kasalahan diri
anjeun kacida kuluas geuning ka asih di pungkas
asa tungkeb bumi alam

duh raheut gudawang asa diteungteuinganan
anjeun sakiceup mere harepan
nu puguh mah ngageringan gering hate papanjangan
naon piubareun nana

ret kalangit
bentang ngadadak laleungit
komo bulan taya embol nembongan
taya pikeun piubareun
ubar hate nu baluweng
duh hate baluweng

duh raheut gudawang asa diteungteuinganan
anjeun sakiceup mere harepan
nu puguh mah ngageringan gering hate papanjangan
naon piubareun nana

ret kalangit
bentang ngadadak laleungit
komo bulan taya embol nembongan
taya pikeun piubareun
ubar hate nu baluweng
duh hate baluweng

ret kalangit
bentang ngadadak laleungit
komo bulan taya embol nembongan
taya pikeun piubareun
ubar hate nu baluweng
duh hate baluweng