Lirik Sobat Sitopu - Elvi

elvi
idingat ham pe parjumpahanta
i sirpang sigodang donokhon merek raya
otik pe lang husangka
putushononmu hubunganta
gabe matangkas ma au
jolma na so marharga

tingki
tingki pajumpah hita use
hulajou husisei, balos mu pe lansei
uhurhin lambin madotei
age ija ragei ragei
halani ham lang marholongni atei

hubotoh do au lang sanggup lo elvi
aha pe lang dong banggahononhu
kawahkon au santorap nari lo kaka
ulang parseda uhurhu
sugari boi tarbahen au
songon pambahenni nabayak in
lang pala tading au sonon
tarlungun-lungun