Lirik Jogja Hip Hop Foundation - Song Of Sabdatama

we are from jogja
the heart of java
our rhyme is mantra
flows down like lava

we are from jogja
the heart of java
our culture is weapon
yeah, this song of sabdatama

we are from jogja
the heart of java
our rhyme is mantra
flows down like lava

we are from jogja
the heart of java
our culture is weapon
yeah, this song of sabdatama

merapi (ya iku)
keraton (ya iku)
segara (ya iku)
pancer ing tugu
mijil tuwuh saka kono dumunungku
yo Ngayogyakarta Hadiningrat negeriku
nagari gemah ripah kang merdika
kaya kang kaserat ing sabdatama
Merapi ngelingake marang ing Gusti
segara ngelingake kudu ngidak bumi

ngono kuwi jiwa jawi manunggaling kawula Gusti
mbalung sungsum pada diugemi minangka tekad dadi sesanti
sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pecahing dada luntaking ludira nganti pati
negeri merdika bakal tak belani

we are from jogja
the heart of java
our rhyme is mantra
flows down like lava

we are from jogja
the heart of java
our culture is weapon
yeah, this song of sabdatama

Merapi horeg
laut lindu gedeg
angin ribut udan bledek
tanda bumi reresik nandang gawe
marang donya lan manungsane
marang sedulur sikep kudu ngajeni lan ngopeni
bumi pertiwi adalah saudara kami
yang harus dijaga dan dihormati
menerima sekaligus memberi

budaya adalah senjata
memanusiakan manusia
bangun jiwanya bangun raganya
sentausa dalam puspa warna


we are from jogja
the heart of java
our rhyme is mantra
flows down like lava


we are from jogja
the heart of java
our culture is weapon
yeah, this song of sabdatama


in our land where we stand
never afraid coz we all friends
we may vary but hand in hand
appreciate and understand


why democracy if occupied by oligarchy?
nggo opo demokrasi nek mung arep do ngapusi?
why religion if only to kill humanity?
nggo apa agama nek mung mateni
hey oxymoron, you don’t need to teach me
rasah nggurui merga ora migunani
what jogja want is harmony in diversity
urip iku amrih nemu harmoni


we don’t care of what you say
your ridiculous words will go away
coz in this land where we stand
we’ll fight to the death until the end


we are from jogja
the heart of java
our rhyme is mantra
flows down like lava


we are from jogja
the heart of java
our culture is weapon
yeah, this song of sabdatama