Lirik Nadya Fatira - Ininnawa

Ininnawa sabbara e
Ininnawa sabbara e
Mulolongeng gare deceng
Alla tosabbara e de

Pitu taunna sabbara
Pitu taunna sabbara
Tengina nengka ulolongeng
Alla riasengnge deceng

Huuuuu
Huuuuu
Huuuuu
Yeheeee
Huuuuu
Yeeeee

Deceng enrekki ribola
Deceng enrekki ribola
Tejjali tettappere
Alla banna mase-mase

Mase-mase iko naga
Mase-mase iko naga
Nigaro musilaongngeng
Alla mutellu sitinro

Huuuuu
Yeyeeee

Ininnawa sabbara e
(Uuuuuu)
Ininnawa sabbara e
(Ininnawa)
Mulolongeng gare deceng
Alla tosabbara e de

(Ininnawa)
(Ininnawa)